+31(0)40 782 06 64 info@evoli.nl

Subassertief? Verleg je focus; dat loont!

Subassertief? Verleg je focus; dat loont!

Opkomen voor jezelf met respect voor de ander, dat noemen we assertiviteit. Te veel bezig zijn met je eigen belang neigt naar agressiviteit, maar te veel rekening houden met de belangen van anderen en daarmee jezelf vergeten neigt naar subassertiviteit. En dat kan vervelende gevolgen hebben!

 

Hoe kom je eraan?  

Subassertief gedrag is voor een groot deel aangeleerd. Misschien probeerde je door een lach en een knuffel confrontaties te voorkomen. Wie weet liet je gedrag zien waardoor je geen sneer kreeg. En wellicht probeerde jij je ‘onzichtbaar’ te maken in voor jou dreigende situaties. Je had strategieën bedacht om niet op te vallen en je goed aan te passen. Goed nieuws; wat aangeleerd is, kan ook worden afgeleerd. 

Wat zijn de gevolgen?  

Mensen met een subassertieve houding geven minder goed hun grenzen aan en zeggen ook minder vaak (of duidelijk) wat ze écht willen. Ze voeren vaak innerlijke discussies, leggen de focus bij zichzelf waardoor er onzekerheid wordt ervaren over eigen handelen. Ze voelen zich door het vele denken vermoeider waardoor het werk als negatiever wordt ervaren. Dit kan weer kan leiden tot een burn-out. Investeren in assertiviteit helpt dus ook om een burn-out te voorkomen. 

Leidinggevende, wees alert! 

Medewerkers die subassertiever van aard zijn:  

  • Hebben moeite met het formuleren van wat hij/zij écht wil, zoals persoonlijke doelen. 
  • Laten tijdens vergaderingen, teamuitjes etc. nooit zijn/haar eigen mening horen en is het altijd eens met de groep.  
  • Vinden het lastig om een compliment in ontvangst te nemen.  
  • Zeggen zelden of nooit ‘nee’. Hoe druk ze het ook hebben.  
  • Komen wat verlegen en/of onzeker over en gaat conflicten uit de weg. 

Lieve medewerker, ik ga jou een steuntje in de rug bieden :-) 

Subassertief gedrag komt vaak voort uit onzekerheid. Het uitdagen van gedachten en hiermee op gedragsniveau aan de slag gaan, leidt tot meer assertief gedrag. Het vergroten van zelfwaardering en de focus op positief denken en gedrag kunnen helpend zijn, zonder dat wordt doorgeslagen naar agressiviteit. 

 

Meer weten over onze aanpak?

Neem gerust contact met ons op!

Anoeshka Soedamah
Toegepast Psycholoog Arbeid & Organisatie