Het werk is het afgelopen jaar sterk veranderd en deze veranderingen verlopen steeds sneller. Evoli richt zich in dit probleemveld op twee aspecten. Enerzijds psychologische begeleiding voor mensen die dit tempo even niet meer kunnen bijhouden. Anderzijds coaching voor mensen om beter met deze veranderingen te kunnen omgaan.

Evoli is een arbeidspsychologische dienstverlener voor uiteenlopende bedrijven om de vitaliteit en gezondheid van de werknemer en daarmee tegelijkertijd ook die van de organisatie te bevorderen. Een aanpak waarin de mens altijd centraal staat ter versterking van het psychisch welbevinden. Evoli past deze aanpak toe in haar interventietrajecten en biedt hierin individuele begeleidingstrajecten maar geeft ook workshops en trainingen.