Burnout? Hoe je als leidinggevende kunt helpen

Burnout? Hoe je als leidinggevende kunt helpen

Over verzuim, overspannen, stress en burn-out is veelvuldig geschreven. We zijn er inmiddels allemaal wel een beetje ‘expert’ in geworden. Maar soms is het fijn om juist op een praktisch niveau handvatten aangereikt te krijgen als leidinggevende. Wat zijn belangrijke aandachtspunten om op te letten als het gaat om je medewerkers vanuit de organisatie?


Een korter lontje, structureel overwerken, meer fouten maken, steeds harder werken, minder goed slapen; diverse klachten genoemd door medewerkers als het gaat over burn-out. Het is absoluut aan te bevelen om medewerkers goed in het vizier te houden, maar daarnaast kun je ook als organisatie bijdragen aan een optimaal werkklimaat!

Vanuit de Areas of Worklife Survey (AWS) worden 6 thema’s genoemd die als belangrijk worden beschouwd voor medewerkers in relatie tot hun werk. Als sprake is van een mismatch tussen medewerker en werkomgeving leidt tot een verlaagd energieniveau, verminderde betrokkenheid en een lager gevoel van effectiviteit. 

Inclusief vervangingskosten en productieverlies kost een uitgevallen medewerker voor de organisatie ruim €400,- per dag. Als je nagaat dat een gemiddelde verzuimduur in 2021 zo’n 290 dagen duurde, is dat een enorme kostenpost voor organisaties – dat kan ongetwijfeld beter besteed worden!  

6 aandachtspunten om regie op te pakken:  

Werkdruk:
De mate van werklast moet overeenkomen met de capaciteit van je medewerker. Is dit niet het geval, dan leidt dit op den duur tot stress en werkdruk. Hoe zit dit bij jou in de organisatie en in hoeverre zijn dergelijke thema’s bespreekbaar?  

Beloning:
Overwerken komt niet altijd goed uit, maar is fijner als er een beloning tegenover staat. Niet alleen geld wordt gezien als beloning; feedback en complimenten zijn minstens zo waardevol.  

Collegialiteit:
‘Mensen verlaten niet hun baan, maar hun manager’ wordt weleens gezegd. Je brengt veel tijd door met collega’s en leidinggevenden kunnen erg bijdragen aan een goede werksfeer, wat weer leidt tot minder stress en verloop.  

Autonomie:
Het gevoel dat je zelf wat zaken kunt bepalen, geeft rust. Denk aan de eigen agenda indelen, het verdelen van beschikbare middelen, hoe het werk moet worden uitgevoerd en wat anders moet. Als steeds een manager dergelijke zaken bepaalt, ligt stress op de loer.  

Waarden:
de waarden van de organisatie liggen idealiter in lijn met de waarden van de medewerker. Waarden en gedrag waar medewerkers moeite mee hebben, kan demotiverend werken en op den duur opbranden. Check regelmatig bij je medewerkers in hoeverre het nog matcht. 

Rechtvaardigheid:
Eerlijk handelen helpt om een goede sfeer vast te houden. Heeft de ene medewerker alles gedaan en gaat de ander er vandoor met de egards? Zie je medewerkers en het werk wat ze uitvoeren en behandel hen eerlijk en transparant. 

Anoeshka Soedamah
Psycholoog Arbeid & Organisatie  

 

Bronnen:
Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World psychiatry, 15(2).
Leiter, M. P., & Maslach, C. (2003). Areas of worklife: A structured approach to organizational predictors of job burnout. In Emotional and physiological processes and positive intervention strategies. Emerald Group Publishing Limited.