Elke organisatie heeft er baat bij als de juiste medewerkers op de juiste plek zitten. Oog hebben voor de loopbaan van uw medewerkers maakt dat de betrokkenheid wordt vergroot en draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid. 

Tevens kunt u ermee voorkomen dat u onnodige kosten maakt aan verloop en verzuim.
Hoewel loopbaanontwikkeling een breed concept is, vinden we het bij Evoli belangrijk om zoveel mogelijk maatwerk te bieden. We nemen hierbij in ogenschouw dat mensen in verschillende levensfasen, verschillende behoeften kennen.

Op basis hiervan hebben we drie individuele begeleidingstrajecten, passend bij de fase waarin iemand zich op dat moment bevindt.

Wij bieden de volgende trajecten aan

Wilt u meer informatie?

Over hoe we uw medewerkers duurzaam inzetbaar houden?

Neem contact op