+31(0)40 782 06 64
info@evoli.nl

Evoli biedt programma’s aan ter versterking van vitaliteit bij psychische klachten en talent ontwikkeling bij competentievraagstukken. Wij helpen medewerkers met vragen op het continuum van energiek in het werk staan tot en met talentontwikkeling, loopbaanvragen, management coaching en executive coaching.

We maken individuele programma’s op maat in verbinding met de organisatie. Gecombineerde trajecten deels curatief, deels talentontwikkeling zijn ook mogelijk, vanwege het persoonlijke maatwerkkarakter van onze aanpak.

De trainingen en workshops die wij bieden hebben een raakvlak op het gebied van vitaliteit en gemotiveerd inzetbaar blijven. Heeft u een eigen verzoek? Na een oriënterend gesprek maken wij een voorstel precies passend bij de doelstellingen die u met een training van Evoli wilt bereiken.

Resultaat: aantoonbare lagere verzuimkosten.

Het psychisch verzuim is de laatste jaren fors gestegen. Wanneer men uitgaat van gemiddelde verzuimkosten per dag á € 250,- (exclusief vervangingskosten, productieverlies, etc.) dan kunnen deze kosten al snel oplopen.  

Door onze doelgerichte aanpak en geen wachtlijsten realiseren wij aantoonbare lagere verzuimkosten. Wij meten de resultaten van onze interventies en zien dat 90% van de medewerkers die bij ons worden aangemeld binnen twee maanden alweer begonnen zijn met hun werk. Van medewerkers die preventief worden aangemeld blijft 99% aan het werk.  Door vroegtijdige inzet en een snelle interventie kunt u al snel veel kosten besparen.

Ook zien we een afname van klachten tijdens de begeleidingstrajecten. De psychische klachten dalen van boven gemiddeld naar beneden gemiddeld. Dit wordt altijd gemeten met een voor- en nameting met de Symptom Checklist (SCL-90).

Vergoedingen

Door de bezuinigingen in de zorg wordt steeds meer arbeidsgerelateerde psychische problematiek niet of nauwelijks meer vergoed door de  zorgverzekeraars. Evoli heeft ervoor gekozen om op deze maatschappelijke ontwikkeling in te spelen door zonder zorgverzekeraars te opereren.

De afgelopen drie jaar is het psychisch verzuim fors gestegen (bron CBS). De kosten voor de trajecten bij Evoli zijn snel terugverdiend bij (dreigend) verzuim of bij medewerkers die niet optimaal functioneren.

Wij zien wel een toenemende ontwikkeling dat organisaties de kosten van de curatieve trajecten bij Evoli financieren met behulp van hun eigen verzuimverzekering.

Wilt u meer informatie?

‘Het geleerde kan ik bijna dagelijks toepassen in mijn werk. Mijn streven is om dit dan ook te doen.'

M.V. (secretaresse)