+31(0)40 782 06 64
info@evoli.nl

Werkgevers

Voor vragen op het gebied van talentontwikkeling en vitaliteitsbevordering van uw medewerkers bieden wij u passende oplossingen. U kunt met ons snel schakelen, wij maken heldere afspraken en kennen geen wachtlijsten. Als werkgever bent u op de hoogte van het traject. Dat betekent dat u van het begin af aan duidelijkheid heeft over de duur en de kosten van de begeleiding, u komt niet voor verrassingen te staan. Wij streven ernaar om de trajecten zo snel als mogelijk te laten beginnen om organisaties te helpen kosten te besparen. Onze werkwijze kenmerkt zich door een positieve oplossingsgerichte aanpak en streven naar een win-win situatie voor zowel werkgever als werknemer. Wij werken graag als partners met u samen.

Verwijzers

Wij houden alle betrokken partijen (bedrijfsarts, HR, casemanager, leidinggevende) op de hoogte van het traject, met respect voor de privacy van onze cliënten. Wij stemmen graag gezamenlijk af en onderhouden persoonlijk contact met u.

Voor onze verwijzers, zoals bedrijfsartsen, casemanagers, HR functionarissen en leidinggevenden, organiseren wij trainingen en bijscholingen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Werknemers

Evoli helpt medewerkers hun vitaliteit of hun talenten te versterken. Verschillende onderwerpen kunnen aan de orde komen. Sommige medewerkers kampen met werkgerelateerde klachten, burn-out, depressieve klachten of angsten. Andere medewerkers hebben vragen op het gebied van talentontwikkeling zoals b.v. hoe kan ik beter omgaan met conflictsituaties, hoe kan ik effectiever samenwerken of hoe blijf ik inzetbaar gezien de snelle ontwikkelingen in mijn organisatie?

Het voordeel van kiezen voor een bedrijfspsycholoog voor medewerkers is dat arbeidsgerelateerde kwesties door korte lijnen en contact met leidinggevende sneller opgelost kunnen worden. Uiteraard is privacy binnen het traject gewaarborgd. Elke communicatie met andere partijen gebeurt alleen met toestemming van de medewerker.

Andere voordelen wanneer u kiest voor Evoli:

  • We werken zowel curatief als op het vlak van talent- en/of competentieontwikkeling.
  • Snelle, daadkrachtige interventies (geen wachtlijst).
  • Het bevorderen van eigen regie bij de klant.
  • Aandacht voor re-integratie en talentontwikkeling in samenwerking met betrokken partijen.
  • Heldere afspraken met leidinggevende, waarbij we de privacy van onze cliënten waarborgen.
  • Voor medewerkers een integere aanpak, bescherming van privacy gevoelig info.
  • Oplossingsgerichte aanpak met een positieve psychologische invalshoek.
  • Onze psychologen hebben een groot invoelend vermogen.
  • Onze psychologen kiezen geen partij bij conflicten op het werk. Wij streven naar een win-win situatie voor beide partijen.

‘Ik heb Annet als zeer prettig ervaren. De rust, het analytisch vermogen en het aanreiken van handvatten van haar heeft mij weer op het juiste spoor gebracht.’

A. de L. (touringcarchauffeur)