+31(0)40 782 06 64 info@evoli.nl

Leidinggevende: preventie is goed, amplitie is beter!

Leidinggevende: preventie is goed, amplitie is beter!


Verzuimende medewerkers, preventieve interventies, het zijn onderwerpen waar we ons veel mee bezig houden. Bij Evoli hanteren we invalshoeken vanuit de positieve psychologie en een bijbehorend thema is amplitie. Hieronder vertellen we je er graag meer over! 

Curatie, preventie en amplitie 

Curatie betekent dat je medewerkers begeleid die als gevolg van (psychisch) lijden zijn uitgevallen. Preventie wordt ingezet bij medewerkers om schadelijke gevolgen van (psychisch) lijden te voorkomen. Amplitie, versterking, is erop gericht om positieve toestanden zoals bevlogenheid en gezondheid te bevorderen. Het komt vanuit de medewerker zelf, ondersteund door de leidinggevende. Immers, waarom enkel de focus hebben op medewerkers die uitvallen?  

Waarom is amplitie zo belangrijk? 

Amplitie leidt tot bevlogenheid, een welbekende term bij veel leidinggevenden. Bevlogen medewerkers zijn vaak gelukkiger, presteren optimaler, zorgen voor een betere samenwerking en verzuimen minder. De kans op een burn-out is vele malen kleiner en dat zorgt weer voor minder verzuimkosten bij een organisatie. 

Amplitie, hoe doe je dat?  

Een aantal tips voor medewerkers om amplitie te bevorderen: 

  • Vertoon vriendelijk gedrag: een glimlach of dankjewel zeggen zorgt ervoor dat anderen meer geneigd zijn om dit gedrag ook te vertonen. 
  • Vergeven: negatieve emoties worden omgezet in positieve. Vergeven heeft een positieve werking op geluk en welbevinden en versterkt interpersoonlijke gevoelens. 
  • Persoonlijke doelen stellen en nastreven: doelen die passend zijn bij de capaciteiten, motieven en waarden, hebben een positief effect op het welbevinden.

 

Wat is mijn rol als leidinggevende? 

Bovenstaande interventies is slechts een greep uit de mogelijkheden. Wat kun jij doen om aandacht te hebben voor amplitie?  

  • Zorg voor werkklimaat met transparante communicatie en geef het goede voorbeeld. 
  • Ondersteun in het formuleren van doelen, deel goed nieuws en heb oog voor de algehele gezondheid van je medewerkers. 
  • Houd voor ogen: “slechts” klachtenvrij is vaak niet voldoende om medewerkers binnenboord te houden!  


Wil jij als leidinggevende ook wat meer handvatten omtrent amplitie en hoe jij medewerkers hierin kan ondersteunen?

Neem direct contact met ons op

Anoeshka Soedamah   
Toegepast Psycholoog Arbeid & Organisatie  

Bron: Ouweneel, A. P. E., Schaufeli, W. B., & PM Blanc, L. (2009). Van Preventie naar amplitie: interventies voor optimaal functioneren. Gedrag en organisatie, 22(2), 118-135.