+31(0)40 782 06 64 info@evoli.nl

Bevorder teamprestaties met de juiste feedback

Bevorder teamprestaties met de juiste feedback

Tegenwoordig moeten we, veelal door economische omstandigheden, meer doen met minder mensen. De druk om te presteren neemt toe. Dit geldt niet alleen voor de individuele medewerkers maar ook voor teamprestaties. Goede teamprestaties levert immers rendement op en worden gezien als basis voor een succesvolle lerende organisatie.

 

Hoe bevorder je de teamprestatie?

Een van de middelen om teamprestaties te bevorderen is het geven van goede feedback. Het terugkoppelen van resultaten, is essentieel om te leren binnen teams. Dit bevordert de teamprestaties en het verbetert de onderlinge samenwerking. Hieronder vind je diverse tips en waar je rekening mee kunt houden bij het geven van feedback.

  • Zorg voor goede onderlinge relaties. Onderlinge conflicten staan teamprestaties in de weg. Door het geven van concrete feedback over de taakuitvoering en dergelijke, kunnen conflicten worden opgelost of voorkomen.

  • Besteed binnen de teams aandacht aan zowel individuele feedback als voor groepsfeedback. Een team bestaat uit individuen met ieder op hun beurt hun eigen leerdoelen. Door het geven van individuele feedback bevordert dit de prestaties binnen het team.

  • Geef een terugkoppeling over prestaties en competenties, zowel op individueel niveau als op teamniveau.

  • Maak gebruik van competentie gerichte feedback. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. Het gaat er dan vooral om hoe medewerkers hun gedrag, oftewel hun competenties, kunnen verbeteren om de doelen te behalen.

  • Stem van te voren goed af welke thema’s in de feedback aan de orde komen. Gaat het over de resultaten, de uitvoering van de verschillende taken, de kwaliteit van de te leveren diensten? Een goede afstemming schept duidelijkheid en overzicht.

 

Houd bij feedback ook rekening met:

  • Er kan verschillend worden gereageerd op jouw feedback. Dit is afhankelijk van de persoonlijkheid. Wees zorgvuldig met het geven van feedback.

  • In welke ontwikkelfase zit het team, is het een startend team of loopt het al een tijdje zodat mensen al meer op elkaar zijn ingespeeld. Pas je feedback daarop aan.

  • De grootte van het team kan van invloed zijn. Effectieve teams hebben een grootte tussen de 2 en 25 leden. Een kleine groep schakelt sneller, stel daarom je verwachtingen goed af.

Iedereen vind het leuk om in een goed werkend team te zitten

Wat goede feedback oplevert:

Bij een goede feedback zijn de kosten van de interventie al snel terugverdient als het team een geringe verbetering laat zien. Wanneer externe omstandigheden dit belemmeren, of wanneer een team op het maximale haalbare niveau presteert, dan zal het effect van verbetering uiteraard minder zijn.

Bij goede feedback wordt niet alleen de ontwikkeling gestimuleerd. Ook neemt de arbeidsmotivatie en tevredenheid toe. Dit heeft op zijn beurt weer een positief effect op de reductie tegen werkstress.

Een ‘hei-dag’ kan een positief effect hebben op de onderlinge relaties, maar het geven van feedback is krachtiger. Immers er wordt een koppeling gemaakt naar de doelen van het team en van de teamleden.

 

Meer weten hoe wij kunnen helpen bij teamprestaties?

Neem direct contact met ons op

Annet Scholte Albers MSc,
Registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie