+31(0)850 608 182 info@evoli.nl

Talentontwikkeling als instrument voor motivatie

Het investeren in talenten van medewerkers past bij de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt. Werk verandert immers steeds sneller waardoor het belangrijk is medewerkers flexibel en breed inzetbaar te houden. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat medewerkers het belangrijk vinden dat hun werk gewaardeerd wordt én dat ze werk doen dat aansluit bij hun talenten.

 

Talentontwikkeling staat niet los van de context van de organisatie:

 • Waar wil de organisatie naar toe?
 • Welke competenties horen daarbij?
 • Wil je oudere werknemers bevlogen en gemotiveerd houden?
 • Richt je je op het boeien en behouden van jong talent?
 • Wil je als organisatie ondernemerschap of een meer open cultuur ontwikkelen?
 • Is leidinggeven aan verandering een thema?

Talentontwikkeling draagt bij aan onder andere bovenstaande doelstellingen. Het gaat over het ontdekken en versterken van persoonlijke eigenschappen. Ieder individu beschikt over een unieke set talenten die je op zo’n manier kunt ontwikkelen en inzetten dat zowel de persoon als de organisatie ervan profiteert.

Het ontwikkelen en benutten van al het talent in een organisatie leidt tot een hoger welzijn, betere motivatie en sterkere band met de werkgever, hetgeen weer leidt tot een hoger rendement voor de organisatie (Meyers, 2016).

 

Waarom coaching als instrument voor talentontwikkeling?

Coaching is een waardevol middel waardoor medewerkers zich kunnen ontwikkelen en dit leidt aantoonbaar tot betere werkprestaties. Zo gaan het ontwikkelen van talent en het verbeteren van prestaties hand in hand.

Op basis van de vraag van zowel medewerkers als van de organisatie worden gezamenlijk de coachdoelen afgestemd, zodat de te ontwikkelen talenten niet alleen voor de medewerker maar ook voor de organisatie van toegevoegde waarde zijn.

We starten met een (korte) talentscan waarbij de werk- en leiderschapsstijl inzichtelijk worden. Een coach van Evoli bedrijfspsychologie werkt één op één op een samenwerkingsgerichte en reflectie wijze. Hierbij wordt doelgericht naar professionele resultaten toegewerkt. Iemand wil bijvoorbeeld beïnvloedend vermogen, assertiviteit of leidinggevende kwaliteiten (verder) ontwikkelen. 
 
Coaching heeft een positief effect op iemands presteren in de praktijk (Jones, Woods & Guillaume, 2016).

 

Wat levert talentontwikkeling op?

Werk verandert steeds sneller waardoor het belangrijk is medewerkers flexibel en breed inzetbaar te houden. Medewerkers vinden het belangrijk dat hun werk gewaardeerd wordt én dat ze werk doen dat aansluit bij hun talenten.

Evoli biedt verschillende oplossingen op het gebied van talent- of leiderschapsontwikkeling. 

 • Je (her)ontdekt je talenten, kwaliteiten, waarden en drijfveren.
 • Je leert wat de randvoorwaarden zijn om te werken vanuit je talenten.
 • Je weet welke gedachten of gedrag je helpen en belemmeren en hoe je daar effectiever mee kunt omgaan.
 • Je leert wat intern ondernemerschap is en hoe je dit krachtig kunt ontwikkelen.
 • Je leert wat voor jou een passende werkomgeving is en hoe je je werk(plek) optimaal kunt laten aansluiten op je talent.
 • Je wordt uitgedaagd jouw eigenheid en toegevoegde waarde nog meer te laten renderen in je werk.
 • Je vergroot je zelfvertrouwen, inspiratie en motivatie in je werk.
 • Je oefent met situaties uit de werkcontext en sluit het traject af met een concreet stappenplan waarmee je verder kan.

Interesse?

Heb je interesse of wil je meer weten op welke manier Evoli jouw organisatie kan helpen met talent- en/of leiderschapsontwikkeling? Neem dan contact met ons via info@evoli.nl.