+31(0)40 782 06 64 info@evoli.nl

Wat kunnen we leren van de eerste maanden thuiswerken?

Wat kunnen we leren van de eerste maanden thuiswerken?


Er is een bijzondere situatie ontstaan door de COVID-19 pandemie. Werknemers moesten hun werkzaamheden vanuit huis gaan uitvoeren met alle gevolgen van dien. Voor bijna iedereen betekende dit een nieuwe situatie. Wat weten we inmiddels van thuiswerken en hoe we hier het best mee om kunnen gaan? In deze blogserie belichtten we elke keer een ander aspect van thuiswerken. Deze keer: wat zijn de ervaringen na ruim drie maanden thuiswerken?

Meer voordelen dan nadelen


Over het algemeen worden er meer voordelen dan nadelen ervaren bij het thuiswerken. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg onder 5000 respondenten*. Het onderzoek vond de afgelopen maanden plaats, tijden het onbedoeld grootschalige experiment over thuiswerken. 

In het onderzoek noemen werknemers de volgende pluspunten:

  • Thuis efficiënter kunnen werken dan op kantoor. Er zijn geen vergaderingen, minder routinematige klusjes. Kortom: minder afleiding( door collega’s).

  • Het beter kunnen indelen van je eigen werkdag. Niemand kijkt op je vingers, pauze’s kunnen flexibeler worden genomen en er is een groter gevoel van vrijheid.
  • Een betere ‘fit’ met de eigen sociale voorkeuren. Hiermee wordt bedoeld dat je tijdens het thuiswerken beter zelf kunt bepalen wanneer en met wie je contact hebt.De mythe dat tijdens het thuiswerken niet efficiënt kan worden gewerkt kan dus de prullenbak in. Tegelijkertijd moeten we niet onze ogen sluiten voor de risico’s: want hoe zorg je ervoor dat je goed thuis blijft werken als je thuis jonge kinderen hebt rondrennen of je werkruimte moet delen met je partner?

Hét thuiswerken bestaat niet (en dé manier dus ook niet)

Een universele reactie op thuiswerken bestaat niet*, een universele manier van werken dus ook niet. We kunnen niet zeggen: pas deze vijf tips toe, en je werkt plezierig en efficiënt vanuit huis. Idealiter sluit het thuiswerken aan op de individuele voorkeuren van een werknemer. Iemand met een grote behoefte aan sociale contacten kan zich bijvoorbeeld beter richten op werkzaamheden waarbij regelmatig contacten moeten worden gelegd en onderhouden. Maar voor anderen kan dit juist stressvol en onprettig zijn.

Thuiswerken moet je samen oppakken

Efficiënt thuiswerken is maatwerk, daarom is het belangrijk dat leidinggevenden en werknemers sámen in gesprek gaan hierover. Thuiswerken is geen individuele bezigheid, en moet daarom ook niet zo worden benaderd. Leidinggevenden spelen een cruciale rol om werknemers plezierig en efficiënt te laten thuiswerken. Zorgen dat werknemers over de juiste middelen beschikken bijvoorbeeld, maar ook regelmatig contact leggen met werknemers en het belang van fysiek contact blijven benadrukken, zijn zaken waar leidinggevenden ondersteunend in kunnen zijn.

In de volgende blog gaan we verder in op de rol van de leidinggevende. Want hoe hou je als leidinggevende aansluiting bij je thuiswerkende collega's? Hoe kun je je werknemers zo goed mogelijk ondersteunen?


Loop je vast tijdens het thuiswerken? Check ons Sterk in je Werk traject

Steven van den Heuvel,
Psycholoog A&O

*Ervaringen met thuiswerken tijdens COVID-19: Europees vragenlijstonderzoek onder 5000 kenniswerkers gedurende de eerste weken van de lockdown - Rapportage Nederland, Marc van Veldhoven & Marco van Gelder (2020)